Mechanika kompozitních materiálů

Lamina

Tato část podpůrných učebních textů ukazuje, jak vypočítat matici tuhosti v souřadnicovém systému \(O(x,y,z)\) z mechanických vlastností vlákna a matrice. Ukazuje jen základní vztahy, v odborné literatuře lze nalézt mnoho dalších a komplikovanějších vztahů. Každopádně platí, že v případě kompozitních materiálů je základním nástrojem pro určování mechanických vlastností experiment. Protože v dalších částech těcto učebních materiálů budeme uvažovat i smyková napětí příčná na rovinu laminátu, budeme je uvažovat i v této části. V případě uvažování lineárního a izotropního chování materiálu, lze výchozí hodnoty shrnout do následující tabulky.
Tabulka 1: Mechanické vlastnosti fází.
VeličinaRozměrPopis
\(E_f\)[Pa]Modul pružnosti vláken
\(E_m\)[Pa]Modul pružnosti matrice
\(\nu_f\)[-]Poissonovo číslo vláken
\(\nu_m\)[-]Poissonovo číslo matrice
\(G_f\)[Pa]Smykový modul pružnosti vláken
\(G_m\)[Pa]Smykový modul pružnosti matrice
\(V_f\)[-]Objemový podíl vláken

Objemový podíl vláken a matrice lze vypočítat ze vztahů
\[ V_f = \frac{v_f}{v_c} \ \ \text{a} \ \ V_m = \frac{v_m}{v_c}, \] (1)
kde \(v_f\), \(v_m\) a \(v_c\) jsou objemy vláken, matrice a celého kompozitu. Očividně platí vztah
\[ V_f + V_m = 1. \] (2)
Mechanické vlastnosti jednosměrové laminy s uvažováním příčných smyků v systému materiálových souřadnic \(O(1,2,3)\) lze vypočítat ze vztahů
\[ E_1 = V_f E_f + V_m E_m = V_f E_f + (1-V_f) E_m, \] (3)
\[ E_2 = \frac{E_m}{1-V_f\left(1-\frac{E_m}{E_f}\right)}, \] (4)
\[ \nu_{12} = V_f \nu_f + V_m \nu_m = V_f \nu_f + (1-V_f) \nu_m, \] (5)
\[ G_{12} = G_{13} = \frac{G_m}{1-V_f\left(1-\frac{G_m}{G_f}\right)}, \] (6)
a také platí
\[ G_{23} = \frac{E_2}{\left[2\left(1+\nu_{23}\right)\right]}, \] (7)
kde \(E_1\) je modul pružnosti ve směru vláken (nebo pro případ tkanin ve vybraném směru osnovy), \(E_2\) je modul pružnosti ve směru příčném na vlákna, \(\nu_{12}\) je Poissonovo číslo v rovině kompozitu, \(G_{12}\) je smykový modul v rovině kompozitu, \(G_{13}\) a \(G_{23}\) jsou příčné smykové moduly, přičemž hodnotu \(\nu_{23}\), nebo \(G_{23}\) je nutné určit komplikovanějším výpočtem, nebo experimentálně. Konstitutivní vztah má po přerovnání řádků a slopců v souřadnicovém systému materiálových os \(O(1,2,3)\) tvar
\[ \begin{eqnarray} \boldsymbol{\sigma}(1,2,3) & = & \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}(1,2,3) = \\ \left( \begin{array}{c} ^0{}\boldsymbol{\sigma}(1,2,3) \\ ^\text{s}{}\boldsymbol{\tau}(1,2,3) \end{array} \right) & = & \left( \begin{array}{cc} ^0{}\mathbf{C} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & ^\text{s}{}\mathbf{C} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} ^0{}\boldsymbol{\varepsilon}(1,2,3) \\ ^\text{s}{}\boldsymbol{\gamma}(1,2,3) \end{array} \right) = \\ \left( \begin{array}{c} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \end{array} \right) & = & \left( \begin{array}{ccc} C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} \\ \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \end{array} \right) = \\ \left( \begin{array}{c} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \end{array} \right) & = & \left( \begin{array}{ccccc} \frac{E_1}{1-\frac{E_2}{E_1}\nu_{12}^2} & \frac{\nu_{12}E_2}{1-\frac{E_2}{E_1}\nu_{12}^2} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu_{12}E_2}{1-\frac{E_2}{E_1}\nu_{12}^2} & \frac{E_2}{1-\frac{E_2}{E_1}\nu_{12}^2} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & G_{12} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{23} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{13} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \end{array} \right). \end{eqnarray} \] (8)
K výpočtu matice materiálových konstant v souřadnicovém systému \(O(x,y,z)\) potřebujeme použít transformační matici pro napětí \(\mathbf{T}_{\sigma}\), pak lze napětí z jednoho systému do druhého přepočítat za pomoci vztahu
\[ \boldsymbol{\sigma}(1,2,3) = \textbf{T}_{\sigma} \boldsymbol{\sigma}(x,y,z). \] (9)
Dále je potřeba transformační matice pro deformace \(\mathbf{T}_{\varepsilon}\), pak tedy
\[ \boldsymbol{\varepsilon}(1,2,3) = \textbf{T}_{\varepsilon} \boldsymbol{\varepsilon}(x,y,z). \] (10)
Vztah (9) lze rozepsat detailně, pak dostaneme
\[ \left( \begin{array}{c} \sigma_{1} \\ \sigma_{2} \\ \tau_{12} \\ \tau_{23} \\ \tau_{13} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccccc} \cos^2\theta & \sin^2\theta & 2\sin \theta \cos\theta & 0 & 0 \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -2\sin\theta \cos\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta \cos\theta & \sin\theta \cos\theta & \cos^2\theta-\sin^2\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & 0 & 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{array} \right) \left(\begin{array}{c}\sigma_{x}\\ \sigma_{y} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz}\end{array}\right). \] (11)
Stejně tak lze rozepsat vztah (10) a dostaneme
\[ \left( \begin{array}{c} \varepsilon_{1} \\ \varepsilon_{2} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccccc} \cos^2\theta & \sin^2\theta & \sin \theta \cos\theta & 0 & 0 \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -\sin\theta \cos\theta & 0 & 0 \\ -2\sin\theta \cos\theta & 2\sin\theta \cos\theta & \cos^2\theta-\sin^2\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & 0 & 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \varepsilon_{x} \\ \varepsilon_{y} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{array} \right). \] (12)
Úhel \(\theta\) je úhel svírající směr vláken se směrem osy \(x\). Dále, při použití vztahů (9) a (10) můžeme vypočítat matici materiálových konstant v souřadnicovém systému \(O(x,y,z)\), takto
\[ \textbf{Q}=\mathbf{T}_{\sigma}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{T}_{\varepsilon}. \] (13)
Konstitutivní vztah v souřadnicovém systému \(O(x,y,z)\) bude mít následující tvar
\[ \begin{eqnarray} \boldsymbol{\sigma}(x,y,z) & = & \mathbf{Q} \boldsymbol{\varepsilon}(x,y,z) = \\ \left( \begin{array}{c} ^0{}\boldsymbol{\sigma}(x,y,z) \\ ^\text{s}{}\boldsymbol{\tau}(x,y,z) \end{array} \right) & = & \left( \begin{array}{cc} ^0{}\mathbf{Q} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & ^\text{s}{}\mathbf{Q} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} ^0{}\boldsymbol{\varepsilon}(x,y,z) \\ ^\text{s}{}\boldsymbol{\gamma}(x,y,z) \end{array} \right) = \\ \left( \begin{array}{c} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{array} \right) & = & \left( \begin{array}{ccc} Q_{11} & Q_{12} & Q_{16} & 0 & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{26} & 0 & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{array} \right). \end{eqnarray} \] (14)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky