Mechanika kompozitních materiálů

Lamináty

Obrázek 1

Obrázek 1: Čtyřvrstvý laminát.
Maticový zápis konstitutivního vztahu pro lamináty při uvažování příčných smyků má tvar
\[ \left( \begin{array}{c} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{S} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{F} \\ \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} {^0{}\boldsymbol{\varepsilon}} \\ \boldsymbol{k} \\ {^0{}\boldsymbol{\gamma}} \end{array} \right), \] (1)
kde \(\mathbf{N}\) je vektor výsledných sil působících na laminát, \(\mathbf{M}\) je vektor výsledných momentů působících na laminát, \(\mathbf{S}\) je vektor výsledných příčných smykových sil působících na laminát, \(\mathbf{A}\) je matice tahové tuhosti, \(\mathbf{B}\) je matice vazební tuhosti, \(\mathbf{D}\) je matice ohybové tuhosti, \(\mathbf{F}\) je matice smykové tuhosti, \(\boldsymbol{^0{}\varepsilon}\) je vektor deformace střední roviny, \(\boldsymbol{k}\) je vektor křivosti laminátu a \(^0{}\boldsymbol{\gamma}\) je vektor příčných zkosů. Detailně rozepsaný vztah má tvar
\[ \left( \begin{array}{c} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \\ S_{yz} \\ S_{xz} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{cccccccc} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} & 0 & 0 \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{12} & B_{26} & 0 & 0 \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} & 0 & 0 \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} & 0 & 0 \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{12} & D_{26} & 0 & 0 \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & F_{44} & F_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & F_{45} & F_{55} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} {^0{}\varepsilon_x} \\ {^0{}\varepsilon_y} \\ {^0{}\gamma_{xy}} \\ k_x \\ k_y \\ k_{xy} \\ {^0{}\gamma_{yz}} \\ {^0{}\gamma_{xz}} \end{array} \right). \] (2)
Jednotlivé prvky submatic \(\mathbf{A, B, D, F}\) lze vypočítat ze vztahů
\[ A_{ij}= \sum\limits_{k=1}^{n} Q_{ij}^k (h_k - h_{k-1}), \] (3)
\[ B_{ij}= \frac{1}{2} \sum\limits_{k=1}^{n} Q_{ij}^k (h_k^2 - h_{k-1}^2), \] (4)
\[ D_{ij}= \frac{1}{3} \sum\limits_{k=1}^{n} Q_{ij}^k (h_k^3 - h_{k-1}^3) \] (5)
a
\[ F_{ij}= \sum\limits_{k=1}^{n} Q_{ij}^k (h_k - h_{k-1}), \] (6)
kde \(n\) je počet vrstev laminátu, \(k\) je číslo vrstvy laminátu, \(h_k\) je prvek vektoru \(\mathbf{h}\) definujícícho vzdálenost hranic vrstev od střední roviny laminátu a \(Q_{ij}^k\) je prvek matice tuhosti v souřadném systému \(O(x,y,z)\). Konstitutivní vztah v souřadném systému \(O(x,y,z)\) má po přerovnání řádků a sloupců tvar
\[ \left( \begin{array}{c} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccccc} Q_{11} & Q_{12} & Q_{16} & 0 & 0 & \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{26} & 0 & 0 & \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{66} & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{array} \right). \] (7)
Výpočet matice \(Q\) je ukázán v kapitole lamina.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky