Mechanika kompozitních materiálů


Na těchto stránkách najdete řadu příkladů a interaktivních grafických ukázek k podpoře výuky předmětu mechanika kompozitních materiálů.

Autoři stránek (řešitelé projektu FRVŠ 1320/2011/F1d) Další autoři (původci kapitol v ukázkách prací) Další zdroje Poznámky k funkčnosti stránek
  • Některé detaily stránek, jako jsou matematické vztahy, mohou být v různých prohlížečích zobrazovány s mírnými rozdíly. Doporučujeme používat:
  • Interaktivní applety vytvořené v programu geogebra mají často delší dobu nahrávání. Zároveň je nutná instalace Javy ve vašem prohlížeči.
  • V interaktivních appletech lze hýbat skoro se vším, proto když například neuvidíte kus vzorce, stačí na něj najet myší, podržet talčítko a hýbnout s ním.
  • V případě, že se Vám interaktivní applety nezobrazují úplně přehledně, doporučujeme načíst stránku znovu.
  • Příklady, ve kterých se od Vás očekává zadání některých výsledků, jsou opatřeny řešeními.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky