Studijní materiály pro výuku statiky a kinematiky

Interaktivní test

Soubor 40 interaktivních testových otázek ze statiky a kinematiky hmotného bodu, tuhého tělesa a rovinných soustav tuhých těles.

Ke každé testové otázce jsou nabídnuty 4 možnosti, z nichž může být jedna či několik správných anebo všechny špatné. Výsledná odpověď na testovou otázku je vyhodnocena jako správná pouze v případě, kdy jsou označeny všechny správné možnosti.Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky