Studijní materiály pro výuku statiky a kinematiky

Uvedené studijní materiály vznikly v rámci řešení rozvojového projektu FRVŠ 802/2008/F1/d - Inovace studijních opor pro výuku statiky a kinematiky. Řešitelský kolektiv tvořili tři akademičtí pracovníci katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni:

Do řešení projektu byli dále zapojeni čtyři studenti doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika v oboru Aplikovaná mechanika na katedře mechaniky FAV ZČU v Plzni: Ing. Ondřej Bublík, Ing. Marek Hajžman, Ing. Alena Jonášová, Ing. Václav Kleisner.

Základním cílem projektu bylo připravit pro studenty technických bakalářských studijních programů, jak denní tak i kombinované formy studia, nové, moderní a snadno dostupné studijní materiály pro usnadnění studia náročnějších partií ze statiky a kinematiky, které jsou úvodními disciplínami technické mechaniky. Celý tento systém vytvořených studijních materiálů je koncipován jako otevřený s možností jeho doplnění o další zpracovaná teoretická témata nebo řešené úlohy.

Materiály ke stažení

Studijní texty (vybrané části přednášek) Teoretické otázky a odpovědi Vyzkoušejte se Řešené příklady (vybrané části cvičení)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky