Určení ramene valivého odporu válce na daném povrchu

Z daného povrchu utvoříme svah se známým úhlem sklonu β. Válec poloměru r, hmotnosti m, osového momentu setrvačnosti I k ose symetrie (nemusí být homogenní) uložíme na svah do vzdálenosti b od přechodu svahu ve vodorovnou rovinu (viz obr.) a pustíme z klidu. Válec se začne valit. Na dráze b nabere jeho střed rychlost v0 a posléze na vodorovné rovině zpomaluje a po proběhnutí změřené dráhy l se zastaví. Na základě znalostí parametrů r, b, l, β,m,I určíme příslušné rameno valivého odporu e.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha7.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky