Pohyb lana s kladkou při uvažování hmotnosti lana

Přes kladku poloměru r o osovém momentu setrvačnosti I0 k ose rotace je přehozeno homogenní lano měrné délkové hmotnosti μ. Soustava je puštěna z klidu z polohy kdy vpravo je odvinuto c metrů lana a vlevo b metrů. Popíšeme pohyb soustavy.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha6.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky