Pád tyče na reálnou vodorovnou rovinu

Štíhlá homogenní tyč délky l se svým koncem dotýká drsné vodorovné roviny. Vyřešíme pád tyče z klidu ze startovací polohy dané úhlem φ0.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha13.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Příloha - grafy

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky