Maximální zrychlení auta

Určíme maximální možné zrychlení automobilu při jízdě po vozovce s úhlem stoupání β umožněné adhezními poměry mezi koly a vozovkou. Automobil uvažujeme jako jedno těleso podepřené v dotykových bodech pneumatik s vozovkou. Uvažujme pohon

  1. pouze přední nápravy
  2. pouze zadní nápravy
  3. obou náprav současně
Schema

Přílohy - grafy

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky