Volné kmity řetězce se dvěma stupni volnosti

Řešíme volné kmitání jedenkrát vetknutého řetězce se dvěma stupni volnosti o parametrech m1, m2, k1, k2 (viz obr.) při počátečních podmínkách q1(0)=q0, q2(0)=0, dq1/dt(0)=dq2/dt(0)=0.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha19.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />


Přílohy - grafy

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky