Soustava s jedním stupněm volnosti - buzení skokem

Na klidnou desku pérové váhy hmotnosti m, vázané k rámu lineární pružinou tuhosti k a tlumení konstanty b, dopadá z výšky h plastickým rázem vážený předmět hmotnosti M. Popíšeme časový průběh výchylky desky pérové váhy a určíme poměr maximální výchylky ku nové statické rovnovážné poloze, kdy vážený předmět v klidu spočívá na desce. Předpokládejme podkritické tlumení.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha18a.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />


Příloha - graf

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky