Kmitání

Připojme hmotu m k lineární (po válcové ploše vinuté) pružině o tuhosti k se svislou osou. Uvažujme pohyb hmotnosti vzniklý působením nenulových počátečních podmínek při kótování výchylky od volné délky l0 pružiny.

Schema
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky