Buben se zavěšeným břemenem bržděný špalíkovou brzdou

Na buben tvaru homogenního válce hmotnosti m, poloměru r je navinuto (nehmotné) lano, k jehož konci je připojeno břemeno hmotnosti M, jež spouštíme do studny. K bubnu přiléhá páka se špalíkem, jež je v činné poloze vodorovná. Tloušťka špalíku je h, jeho umístění je dáno parametrem q (viz obr.). Při brždění bubnu tlačíme na páku v místě daném parametrem p (viz obr.) svislou silou F. Tíhu páky zanedbáme. Určíme zrychlení a břemene, je-li koeficient tření mezi špalíkem a bubnem f.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha16.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Tabulka


Přílohy - grafy

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky