Zrychlení křivočarého pohybu bodu v polárních souřadnicích

Zaveďme polární souřadnice r, φ se středem O a hlavním směrem x. Bod L o souřadnicích r(t), φ(t) nechť se pohybuje po libovolné rovinné křivce. Popíšeme jeho zrychlení.

Schema
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky