Jednostranné nehladké vazby bodu u dna a stěny válcové nádoby posazené na vodorovné rovině

Bod se pohybuje po kružnici u vodorovného dna válcové nádoby poloměru r a přiléhá ke svislému plášti. Statickými účinky jsou tíha, reakce dna i pláště nádoby a třecí síly od obou vazeb. Počáteční podmínky jsou φ(0)=0, ω(0)=&omega0.

Schema Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha4.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky