Úloha více těles v nebeské mechanice

Řešit úlohu n těles znamená nalézt pohyby (t.j. formulovat pohybové rovnice a nalézt jejich řešení) n hmotných bodů (resp. těles při zanedbání druhotné rotace), na které působí pouze vzájemné gravitační síly podle Newtonova gravitačního zákona. Aplikace je provedena pro Zemi (těleso 1), Měsíc (těleso 2) a malé těleso 3 vypuštěné z okolí Země na oběžnou dráhu tak, aby tato proťala dráhu Měsíce. Parametry jsou určeny tak, že po čtyrech obězích dojde k dopadu tělesa na Měsíc. Počáteční podmínky pro navedení tělesa: b=10Mm (vzdálenost bodu navedení od středu Země), v=8,82km/s (naváděcí rychlost), β=47° (úhel navedení).

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha12.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Animace


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky