Úloha dvou těles v gravitačním poli

Předpoklad centrálnosti gravitačního působení centra (Slunce v případě planet či Země v případě družic) je v míře popsané v souboru „Pohyb v centrálním silovém poli“ možno použít pouze v případě, že gravitační síla tělesa hmotnosti m neovlivní pohyb centra hmotnosti M, čili jen v případě M>>m. Není-li tento předpoklad splněn, jedná se o tzv. úlohu dvou těles. Jsou popsány pohybové rovnice pro pozorovatele mimo soustavu i pro pozorovatele na "velkém" tělese. Aplikace je ukázána na soustavě Země - Měsíc z pohledu pozorovatele mimo soustavu.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha11a.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Pohyb Země a Měsíce - celkový pohled


<a href="download/mech/avi/uloha11c.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Pohyb Země a Měsíce - detail Země


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky