Pohyb bodu v nesymetrické drážce po nehladké nakloněné rovině

Na nakloněné rovině s úhlem stoupání β je ve směru největšího spádu vyříznutá drážka s různými úhly sklonu drsných stěn. V této drážce se pohybuje hmotný bod. Statickými účinky jsou tíha, reakce stěn drážky a k nim příslušné třecí síly. Počáteční podmínky jsou x(0)=0, v(0)=v0.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha5a.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />


<a href="download/mech/avi/uloha5b.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky