Oboustranná vazba bodu k drsné kruhové obruči umístěné ve svislé rovině

Objímka je navlečena na drsné kruhové vedení nacházející se ve svislé rovině. Statickými účinky jsou tíha, normálová reakce libovolného znaménka a třecí síla. Počáteční podmínky jsou φ(0)=0, ω(0)=&omega0.

Schema

Příloha - animace

<a href="download/mech/avi/uloha2a.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky