Objímka vázaná pružinou na nehladkém otočném rameni

Objímka je navlečena na rotujícím drsném vodorovném rameni čtvercového průřezu. Se svislou osou rotace je vázána lineární pružinou. Statickými účinky jsou tíha, reakce obou stěn ramene, k nim příslušející třecí síly a vratná síla v pružině. Počáteční podmínky pro relativní pohyb objímky jsou x(0)=0, v(0)=0.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha8b.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Animace


Příloha - graf

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky