Jednostranná vazba bodu k hladké kruhové obruči umístěné ve svislé rovině

Úloha vnějšího dotyku

Hmotný bod je z vnějšku uložen na hladkou kruhovou obruč nacházející se ve svislé rovině. Statickými účinky jsou tíha a normálová reakce obruče, která musí být kladná. Počáteční podmínky jsou φ(0)=0, ω(0)=&omega0.

Schema

Úloha vnitřního dotyku

Hmotný bod je z vnitřku uložen na hladkou kruhovou obruč nacházející se ve svislé rovině. Statickými účinky jsou tíha a normálová reakce obruče, která musí být kladná. Počáteční podmínky jsou φ(0)=0, ω(0)=&omega0.

Schema

Přílohy - animace

<a href="download/mech/avi/uloha1a.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


<a href="download/mech/avi/uloha1b.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


<a href="download/mech/avi/uloha1c.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Vzorec


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky