Dynamika bodu

Ze zkušenosti je známo, že tělesa (body) jsou schopny uvádět do pohybu, nebo měnit jejich pohybový stav, na ně působí (statické) silové účinky. Kvantifikací tohoto stavu je Newtonův princip síly (2. princip klasické mechaniky).

Schema
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky