Ukázkové příklady k předmětu MECHANIKA 2

Na těchto stránkách jsou k dispozici zpracované teoretické partie a k nim ukázkové řešené příklady z dynamiky. Každý problém je detailně zpracován v Pdf-dokumentu a k většině problémů jsou pro větší názornost přiloženy animace. Stránky slouží jako doplňující studijní materiál k předmětům Mechanika 2, Dynamika, Nebeská mechanika nebo pouze za účelem rozšíření znalostí v několika oblastech dynamiky

SEZNAM ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

  1. Dynamika bodu
  2. Rozložení hmotnosti tělesa vzhledem k souřadnému systému
  3. Obecné zákony dynamiky tělesa s aplikací na rovinný pohyb
  4. Dynamika soustav
  5. Kmitání
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky