Biomechanika - studijní materiály

Studie pohybu

Odhod těžkého míče - ve stoje

Při hodu těžkým míčem v uzavřené místnosti, lze zanedbat odpor prostředí, jehož vliv na trajektorii letu je téměř nulový. Postavení atleta je stejné jako při vrhu koulí. A stejně jako při vrhu koulí začíná celý pohyb pánev, která se začne protlačovat, přidá se trup a poslední jdou ramena, případně i záda. Dochází k protočení obou nohou a to tak, že v závěru hodu směřuje chodilo přední nohy ve směru hodu. Vzhledem k tomu, že lze zanedbat odpor prostředí, je trajektorie hodu parabola (viz přiklad na řešení šikmého vrhu s odhodem z výšky h).<a href="video_mov/odhod2.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Stáhnout video


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky