Biomechanika - studijní materiály

Studie pohybu

Odhod těžkého míče - v kleče

Při hodu těžkým míčem v uzavřené místnosti, lze zanedbat odpor prostředí, jehož vliv na trajektorii letu je téměř nulový. Odhod je realizován oběma horními končetinami zároveň, přičemž záda ani ostatní části těla zůstávají v původní poloze. Po celou dobu odhozu jsou lokty co nejblíže u těla, stejně jako při basketbalové přihrávce, a nedochází k vytáčení loktů do stran. Vzhledem k tomu, že lze zanedbat odpor prostředí, je trajektorie hodu parabola (viz přiklad na řešení šikmého vrhu s odhodem z výšky h).<a href="video_mov/odhod.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Stáhnout video


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky