Biomechanika - studijní materiály

Studie pohybu

Běh

Lehký uvolněný běh, při kterém jsou ramena mírně vpředu, břicho zatažené a pánev je předsazena. Celkové držení těla a pohyb končetin je uzpůsoben maximálnímu využití energie k rychlému pohybu těla vpřed. Došlap je realizován na přední část chodidla s odvalením přes malíček. K zastavení pohybu rukou dochází ve výšce ramen, opět z důvodu maximálního využití energie běžce k pohybu vpřed. Zároveň dochází k minimálnímu pohybu těžiště těla běžce ve svislém směru. Výraznější vertikální pohyb by znamenal ztrátu energie a potažmo rychlosti.<a href="video_mov/beh.wmv" target="_blank">Stáhnout záznam</a><br />
Stáhnout video


Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky