Biomechanika - studijní materiály

Studie pohybu

V této části se nachází ukázky obrazových studií pohybu lidského těla při tělesných cvičení. Jednotlivé ukázky jsou doprovázeny stručnými popisy, zatímco zpomalené video-sekvence umožňují snadné sledování průběhu daných dějů.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky