Biomechanika - studijní materiály

Vazivová tkáň

Vazivová tkáň označovaná také jako vazivo je složena z fixních a bloudivých buněk nacházející se v amorfní, popřípadě vláknité mezibuněčné hmotě/matrici.

Typy vazivových vláken:
 • kolagen
  • paralelní podélná heterogenní vlákna propůjčující vazivové tkáni pevnost a tuhost (protažení max. 4%)
  • vzhledem připomínající zvlněná vlákna, která se v první fázi namáhání narovnávají
 • elastin
  • jednoduchá přímá vlákna propůjčující vazivové tkáni pružnost (protažení max. 130%)
  • natažení těchto vláken předchází deformaci kolagenních vláken

Podle podílu kolagenních a elastických vláken ve své vnitřní struktuře se vaziva dělí na následující typy:

Mezenchymové vazivo
 • embryonální tkáň s hvězdicovitými buňkami, které tvoří prostorovou síť
 • přítomnost jemných retikulárních fibril
Rosolovité vazivo
 • skladbou podobná mezenchymovému vazivu s tím rozdílem, že mezibuněčná hmota má rosolovitou konzistenci
 • výskyt: v pupečníku plodu, v duhovce oka
Retikulární vazivo
 • specializovaná vazivová tkáň skládající se z retikulárních buněk a vláken
 • výskyt: kostní dřeň, lymfatické uzliny, slezina
Tukové vazivo
 • podílí se na termoregulaci jako tepelný izolátor, slouží jako zásobárna energie a krycí obal některých orgánů
 • podle skladby tukových buněk se rozlišují dva typy tukové vazivové tkáně:
  • bílá tuková tkáň
   • buněčné organely a jádro zatlačeny k cytoplazmatické membráně
   • uvnitř buněk viditelná jedna kapénka tuku
   • výskyt: tvoří většinu tukové tkáně u dospělého člověka
  • hnědá tuková tkáň
   • vnitřek buněk vyplněn mnoha kapénkami tuku
   • výskyt: novorozenci
Kolagenní vazivo
 • nejrozšířenější typ vazivové tkáně s převažujícím výskytem kolagenních vláken
 • podle kvantitativního zastoupení kolagenních vláken se rozlišují dva typy kolagenního vaziva:
  • řídké vazivo (vmezeřené/intersticiální)
   • malý výskyt kolagenních vláken, převažují buňky a amorfní mezibuněčná hmota
   • výskyt: mezi orgány, podkožní vazivo, součástí cév, nervů a sliznic
  • husté vazivo
   • velký výskyt kolagenních vláken, malé množství buněk a amorfní mezibuněčné hmoty
   • dva typy podle uspořádání vláken:
    • neuspořádaná
     • kolagenní vlákna tvoří prostorovou síť s připojenými fibrocyty
     • výskyt: v hlubších vrstvách kůže (škára)
    • uspořádaná
     • rovnoběžná orientace kolagenních vláken umožňuje odolnost v jednoosém tahu
     • výskyt: šlacha, fascie (svalová povázka)
Elastické vazivo
 • převažují elastická vlákna, která této tkáni propůjčují její nažloutlou barvu
 • výskyt: žluté vazy u obratlů (jinak výskyt u člověka omezen)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky