Biomechanika - studijní materiály

Chrupavčitá tkáň

Chrupavčitá tkáň označovaná také jako chrupavka (cartilago, chondros) je z mechanického hlediska tužší než vazivo, ale méně odolnější než kostní tkáň. Oproti vazivu, které vykazuje odolnost v tahu, projevuje se u chrupavčité tkáně výrazná odolnost v tlaku, čehož se využívá především v kloubních spojení kostí. Oproti jiným tkáním vykazuje velmi nízkou regenerační schopnost.

Podle převažujícího druhu vazivových vláken a uspořádání chrupavčitých buněk (chondrocytů) v mezibuněčné hmotě se rozlišují tyto tři základní typy chrupavek:

Hyalinní chrupavka
  • poloprůhledná tkáň jasně bílé barvy
  • uspořádaná uskupení fibril (podobně jako u kostí i zde je patrná jistá architektonika)
  • tvoří základ naprosté většiny kostí lidského těla
  • výskyt: kloubní chrupavky, spojení žeber na hrudní kost, dýchací cesty (průdušky...)
Elastická chrupavka
  • neprůhledná tkáň žlutobílé barvy
  • v mezibuněčné hmotě převažují elastická vlákna (ovlivňují barvu tkáně i její mechanické vlastnosti jako je například její pružnost)
  • výskyt: uší boltce, hrtanová příklopka
Vazivová chrupavka
  • neprůhledná tkáň matně bílé barvy
  • výrazně vláknitá struktura propůjčuje odolnost vůči tlaku i tahu (převažují kolagenní vlákna)
  • výskyt: meziobratlové ploténky, nitrokloubní destičky
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky