Biomechanika - studijní materiály

Stavba organismu

 • Buňka představuje základní stavební a funkční jednotku všech živých organismů.
 • Tkáň se skládá ze specializovaných buněk podobného tvaru a funkce.
 • Orgán je tvořen souborem různých tkání pro plnění určité funkce v organismu.
 • Orgánová soustava sdružuje několik orgánů vykonávajících společně určitou část životních procesů, např. oběhová soustava se skládá ze srdce, cév a krve.

Tkáně

Lidské tělo se řadí do skupiny mnohobuněčných organismů, ve kterých se každá z buněk podílí na vykonávání určité funkce a v ostatních je do určité míry závislá na jiných buňkách. Toto funkční rozlišení samozřejmě vede i na diferenciaci tvarovou, tj. buňky obstarávající stejnou funkci v organismu se sobě podobají i tvarem. Soubor takovýchto buněk se označuje jako tkáň. V lidském těle rozeznáváme následující typy tkání:

výstelka/epitel
 • tkáň složená z těsně přiléhajících buněk, jejichž hlavní funkcí je krytí volného povrchu jako je kůže (krycí epitel) nebo vnitřní dutiny (výstelkový epitel)
 • vysoká regenerační schopnost, bezcévná tkáň
pojivová tkáň
 • souhrn rozličných buněk sloužících jako opory měkčích tkání těla
 • rozlišení na tkáň vazivovou, chrupavčitou a kostní
svalová tkáň
 • schopnost kontrakce (tvoří aktivní pohybový aparát)
 • dělení na kosterní, hladkou a srdeční podle skladby a funkce
nervová tkáň
 • tkáň speciálně uzpůsobena k přijímání, analýze a přenosu podnětů
 • omezená regenerační schopnost nervových buněk (neuronů)
tělní tekutiny
 • speciální „tekuté“ tkáně – krev a míza (lymfa)
 • významně se podílí na transportních funkcích v rámci lidského těla (kyslík, živiny, odpadní látky...)
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky