Biomechanika - studijní materiály

Interaktivní test

Soubor interaktivních testových otázek z biomechaniky.

Ke každé testové otázce jsou nabídnuty tři možnosti, z nichž je vždy právě jedna správná. Správnost vybrané odpovědi je kontrolována po každé otázce a po ukončení testu je vyhodnocena celková úspěšnost řešitele.Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky