Biomechanika - studijní materiály

Svaly (musculi) – Svalová soustava (systema musculare)

Svaly, které u dospělého člověka tvoří v průměru 35-45% jeho celkové hmotnosti v závislosti na jeho kondici a fyzické vypracovanosti, tvoří vedle kostí aktivní složku pohybového aparátu. Díky své jedinečné struktuře složené zejména z bílkovin aktinu a myozinu je svalová tkáň lidského těla dokonale přizpůsobena vykonávat rozličné funkce od pomalých a houpavých pohybů peristaltiky až po rychlé a pravidelné tepy srdce.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky