Biomechanika - studijní materiály

Řešené příklady

Tato část obsahuje soubor řešených příkladů mechaniky hmotného bodu, tělesa a vázané soustavy těles, který se bude postupně rozšiřovat o další modelové úlohy. Některé z těchto řešených modelových úloh a příkladů zahrnují ukázky počítačových simulací konkrétních problémů či interaktivní rozhraní umožňující sledování vlivu vstupních parametrů na řešení úlohy.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky