Biomechanika - studijní materiály

Literatura

Literatura, která byla použita při vytváření těchto webových stránek.

 • Čihák R., Anatomie 1, Druhé, upravené a doplněné vydání, Grada, Praha 2001, ISBN 80-7169-970-5.
 • Dauber W., Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-1456-1.
 • Dylevský I. a kol., Pohybový systém a zátěž, Grada, Praha 1997.
 • Fung Y.C., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer-Verlag, New York 1993, ISBN 03-879-7947-6.
 • Fung Y.C., Biomechanics: Circulation, Springer-Verlag, New York 1996, ISBN 03-879-4384-6.
 • Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí I, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007, ISBN 80-7204-555-6.
 • Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí II, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007, ISBN 80-7204-556-3.
 • Karas V., Otáhal S., Sušanka P., Biomechanika tělesných cvičení, SPN, Praha 1990, ISBN 80-04-20554-2.
 • Krištofič J., Fyzikální aspekty sportovní techniky, Vydavatelství UK, Praha 1996, ISBN 80-7184-130-2.
 • Křen J., Rosenberg J., Janíček P., Biomechanika, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2001, ISBN 80-7082-365-8.
 • Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti I., Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, Praha 1999, ISBN 80-7184-993-6.
 • Lynch S., Dynamical Systems with Applications using MATLAB, Birkhäuser, Boston 2004, ISBN 08-176-4321-4.
 • Marieb E.N., Mallat J., Anatomie lidského těla, Computer Press, Brno 2005, ISBN 80-251-0066-9.
 • Midgley R. et al.,Rodinná encyklopedie zdraví, Gemini, Praha 1993, ISBN 80-7161-057-7.
 • Sušanka P., Kinematické vyšetřování sportovního pohybu, SPN, Praha 1975.
 • Tichý M., Funkční anatomie pohybového aparátu, Re-Fit, Praha 1992.
 • Vigué J., Orte M.E., Atlas lidského těla, Rebo, Čestlice 2005, ISBN 80-7234-408-0.

Odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky zabývající se (nejen) biomechanikou.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky