Biomechanika - studijní materiály

Kinematika tuhého tělesa

Obecný rovinný pohyb tělesa

Obecný rovinný pohyb tělesa může být složen ze dvou elementárních pohybů, posuvného a rotačního. Jakýkoliv složitý pohyb v rovině lze řešit rozkladem na tyto elementární pohyby.

Posuvný pohyb tělesa

Všechny body tělesa se pohybují po stejných vzájemně posunutých křivkách stejnou rychlostí a se stejným zrychlením. Při posuvném pohybu tělesa má spojnice dvou libovolných bodů tělesa stále stejnou orientaci v prostoru.

Rotační pohyb tělesa

Body tělesa se pohybují po soustředných kružnicích stejnou úhlovou rychlostí a se stejným úhlovým zrychlením.

Rozklady pohybu:
  • Základní rozklad
    • Pohyb tělesa rozkládáme na unášivý pohyb posuvný a relativní pohyb rotační.
  • Obecný rozklad
    • Pohyb tělesa rozkládáme na unášivý pohyb neposuvný a relativní pohyb.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky