Biomechanika - studijní materiály

Kinematika bodu

Kinematika popisuje pohyb bodu bez ohledu na silové působení. Pohyb bodu je popsán třemi veličinami: trajektorie, rychlost a zrychlení.

Trajektorie je křivka, po níž se bod pohybuje. Obecná poloha bodu v čase je určena polohovým vektorem:

Rychlost charakterizuje změnu polohy v čase:

Zrychlení charakterizuje změnu rychlosti v čase:

Podle trajektorie bodu lze pohyb rozdělit na:
  • Přímočarý
  • Křivočarý v rovině
  • Křivočarý v prostoru
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky