Biomechanika - studijní materiály

Mechanika

Mechanika je obor fyziky zabývající se pohybem a rovnováhou těles nebo bodů. Mechaniku, jako obor, a objekty, které zkoumá, lze dělit dle několika kritérií.

Idealizované modely
 • Hmotný bod
  • Je charakterizován pouze svojí hmotností, rozměry i tvar tělesa jsou zanedbány.
 • Tuhé těleso
  • Má stálý tvar a objem, je nedeformovatelné vlivem působících sil.
  • Lze si jej též představit jako soustavu hmotných bodů mezi nimiž jsou dokonale tuhé vazby.
 • Poddajné (pružné) těleso
  • Má daný tvar a objem, který se může vlivem působících sil měnit, přičemž vzniká deformace a napětí.
 • Kapalina
  • Zachovává stálý objem, ale nezachovává stálý tvar.
 • Plyn
  • Je stlačitelný a vždy vyplňuje celý prostor, v němž se nachází, tj. nemá stálý tvar ani objem.
Dělení mechaniky dle objektu zkoumání:
 • Mechanika tuhých těles
  • Hmotné body
  • Tuhá tělesa
 • Mechanika poddajných těles
  • Poddajná tělesa
 • Mechanika tekutin
  • Kapaliny
  • Plyny
Dělení klasické mechaniky tuhých těles dle vztahu k příčinám pohybu:
 • Statika
  • Zkoumá rovnováhu těles a bodů za klidu nebo za rovnoměrného přímočarého pohybu.
 • Kinematika
  • Zkoumá pohyb těles a bodů bez ohledu na působící síly.
 • Dynamika
  • Zkoumá pohyb těles a bodů jako následek působení vnějších sil.
Dělení mechaniky dle rychlosti či velikosti objektů:
 • Klasická mechanika
  • Rychlost zkoumaných objektů je daleko nižší než je rychlost světla.
 • Relativistická mechanika
  • Rychlost zkoumaných objektů se blíží rychlosti světla.
 • Kvantová mechanika
  • Přechod do mikrostruktury, rozměry atomů.
Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky