Biomechanika - studijní materiály

Jednoduchá matematika

V této kapitole je zopakováno několik základních matematických pojmů a vzorců, které slouží k lepšímu porozumění témat mechaniky pro čtenáře, kteří se již delší dobu v oblasti matematiky a fyziky nepohybují.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky