Biomechanika - studijní materiály

Kosti (ossa) – kosterní soustava (systema skeletale)

Kosti lidského těla sdružené do kostry, která se 15% podílí na celkové hmotnosti dospělého člověka, tvoří pevnou, ale pohyblivou oporu měkkých tkání lidského těla s celou řadou životně důležitých a nezastupitelných funkcí. Svou jedinečnou strukturou a tvarem poskytují silnou, stabilní a především pohyblivou základnu pro práci svalů, které se na ně upínají. Vedle této ryze mechanické funkce plní kosti i důležité fyziologické úlohy v rámci krvetvorby a rovnováhy (homeostázy) minerálních látek lidského těla.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky