Biomechanika - studijní materiály

Aplikace biomechaniky

Biomechanika může být aplikována v mnoha oblastech lidského snažení a zkoumání. V této části jsou k dispozici ukázky počítačových simulací biomechanických systémů, postupů vytváření počítačových modelů a výsledky numerických výpočtů úloh biomechaniky. Jsou zde prezentovány postupy a aplikace biomechaniky nejen v oblasti sportu a tělesných cvičení.

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky