Biomechanika - studijní materiály

Multimediální podpora výuky biomechaniky (nejen) pro studenty tělovýchovných oborů

Vítejte na stránkách věnovaných biomechanice. Tyto stránky vznikly v rámci řešení projektu MŠMT Fondu rozvoje vysokých škol 1294/2008/F3/d na téma "Multimediální podpora výuky biomechaniky pro studenty tělovýchovných oborů". Čtenáři je zde předkládán stručný přehled anatomie pohybového ústrojí a přehled základních pojmů z mechaniky hmotného bodu, tuhých a poddajných těles. Tyto znalosti jsou nezbytné k uchopení a analýze biomechanických problémů spojených s funkcí pohybového aparátu lidského těla. Tyto materiály jsou dále doplněny interaktivními příklady a názornými ukázkami, nechybí ani interaktivní test zaměřený na základní znalosti z oblasti biomechaniky.

Tyto stránky jsou celkově koncipovány tak, aby mohly být snadno přístupné a přínosné nejen pro studenty tělovýchovných oborů, ale obecně pro všechny zájemce o biomechaniku. Zároveň jsou tyto materiály vytvořeny tak, aby mohly být snadno rozšiřovány a doplňovány o další nové a podrobnější poznatky.

Na tvorbě těchto stránek se podíleli:Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky