Oddělení stavitelství

Ve školním roce 2007/2008 byla na katedře mechaniky zahájena výuka ve specializaci stavitelství pod oborem mechanika. V roce 2009 vzniklo na katedře oddělení stavitelství.

Významnou oblast řešených problémů tvoří:

  • hodnocení stávajících území a příprava podkladů pro územně plánovací dokumentaci
  • odborné posudky objektů a diagnostika staveb, stavební průzkum a jeho vyhodnocení
  • statika staveb – statické posudky staveb a výpočty nosných konstrukcí
  • stavebně fyzikální hodnocení objektů – tepelná technika, zateplování, stavební fyzika
  • technické konzultace ke stavbám a pro stavební a územní řízení a realizaci staveb
  • projektová dokumentace staveb – stavby pro bydlení, ubytování, služby a výrobu – studie, návrhy a výkresy nových staveb a rekonstrukcí