Oddělení mechaniky mikrostruktur

V roce 2004 vzniklo na katedře oddělení mechaniky mikrostruktur. Vědecká činnost oddělení je velmi pestrá - řeší se zde široká škála problému na teoretické i experimentální úrovni. Jde o problémy mechaniky a navazujících disciplín, v nichž hrají významnou roli jevy na mesoskopických či mikroskopických škálách.

Významnou oblast řešených problémů tvoří modelování makroskopických struktur, jejichž chování však významně ovlivňují procesy na malých škálách (homogenizace silně heterogenních materiálů, modelování živých tkání a orgánů apod.). Počítačové modelování je často spojeno s řešením problému optimalizace (např. kompozitních materiálů) a je rovněž snaha o hledání vhodného teoretického popisu, který vede na sofistikované výpočetní modely (metody zobecněných kontinuí, obecné problémy termomechaniky apod.).

Experimentální činnost provozována na oddělení mechaniky mikrostruktur je rovněž velice pestrá: Jde o měření mechanických vlastností živých tkání a jejich identifikace, mikroskopické a stereologické analýzy tkání, experimentální hodnocení vlastností materiálů v mikroobjemech nanidentační metodou až po hodnocení mikrostruktur povrchu a rozvoj některých metod extrakční analýzy.

Členové oddělení se rovněž věnují pedagogické činnosti. Jde nejen o přímou výuku v několika (většinou specializačních) předmětech, ale i vedení diplomových a disertačních prací, jejichž témata úzce navazují na vědeckou činnost oddělení.