Oddělení mechaniky

Pozornost pracovníků oddělení je soustředěna zejména na následující oblasti činností, které se prolínají, jejich rozdělení není zcela relevantní a rozhraní není ostré.

  • Kmitání a vibroakustika
  • Proudění tekutin a interakce pevné a tekuté fáze
  • Mechanika heterogenních struktur a biomechanika

V oblasti kmitání a vibroakustiky je oddělení zaměřeno na modelování a analýzu kmitavých strojních a energetických systémů, metody kondenzace, ladění a optimalizace parametrů těchto systémů. Byla zde vyvinuta původní, velmi robustní metoda modální syntézy, která umožňuje využít jak komerčního, tak vlastního programového vybavení k modelování rozsáhlých mechanických systémů. Tento přístup byl aplikován na takové soustavy, jakými jsou např. primární a sekundární okruhy atomových elektráren (Dukovany, Temelín, Paks, Kozloduj, Mochovce, Jaslovské Bohunice) a automobilové převodovky (koncernová převodovka VW-Škoda MQ 200). Kromě uvedených aplikací se zájem pracovníků soustředil v minulosti a přítomnosti na dynamiku rotorů turbin, ventilátorů, hřídelů s klouby a jiných rotačních strojů, jejichž chování je popsáno konstantními i časově proměnnými deterministickými i stochastickými matematickými modely. dynamiku kolejových vozidel a aktivní tlumení vibrací.

Co se týče proudění tekutin a interakce je pozornost soustředěna zejména na klimatizaci interiérů a vnější aerodynamiku kolejových vozidel, obtékání lopatek lopatkových strojů proudícím médiem, proudění krve v cévách a proudění v mezizubních mezerách šroubových kompresorů.

V oblasti interakce pevné a tekuté fáze se výzkumné práce zabývaly např. mechanikou záběruem a geometrií boků zubů spoluzabírajících ozubených kol s respektováním vlastností filmu mazacího oleje. Současně do oboru biomechaniky se dá zahrnout řešení problému interakce a proudění moči v uretře.

Na oddělení je hluboká tradice a pracovníci patřící k absolutní špičce v kinematické geometrii ozubených kol.

Velmi úspěšní byli pracovníci oddělení i v oblasti modelování hladkého svalstva s využitím homogenizace heterogenního kontinua.