Kontakt

  Katedra mechaniky
  Západočeská univerzita v Plzni
  Univerzitní 8
301 00  Plzeň
 
  Sídlo katedry:
  budova NTIS, FAV
  Technická 2967/8
301 00 Plzeň
 
Telefon:  +420 377 632 301
E-mail: 

Vedoucí katedry

Zástupce vedoucího katedry

  • pro vědu a výzkum:
  • pro pedagogické záležitosti:

Vedoucí oddělení

  • Oddělení mechaniky:
  • Oddělení pružnosti a pevnosti:
  • Oddělení stavitelství:
  • Oddělení mechaniky mikrostruktur:

Tajemník katedry

Sekretariát