Informace

Vložné

  • zaplacení vložného do 13. 5. 2016 – 220 EUR nebo 6000 Kč včetně DPH
  • zaplacení vložného po 13. 5. 2016 – 260 EUR nebo 7000 Kč včetně DPH

V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci EAN 2016, publikace jednoho příspěvku ve sborníku abstraktů konference, sborník na CD a výtisk časopisu Applied Mechanics and Materials (Trans Tech Publications Inc.) s vybranými příspěvky (bude k dispozici ke konci roku 2016), občerstvení během konference, obědy, večeře a účast na doprovodném programu konference.

Poplatek za doprovázející osoby

  • do 13. 5. 2016 – 95 € nebo 2500 Kč
  • po 13. 5. 2016 – 110 € nebo 3000 Kč

Cena zahrnuje občerstvení během konference, obědy, večeře a účast na doprovodném programu konference.

Náklady na ubytování účastníků a doprovázejících osob nejsou zahrnuty v ceně vložného.

Jestliže se účastník nebude moci konference zúčastnit, vložné nebude vráceno, ale může za sebe poslat jinou osobu.

Registrace

Preferujeme elektronickou registraci (viz. odkaz " Přihlášení").

Platba

Úhradu vložného prosím proveďte na účet u Komerční banky viz níže. Jako variabilní symbol prosím použijte číslo, které Vám bylo vygenerováno při registraci a odesláno automaticky e-mailem. V případě, že variabilní symbol nemáte, nebo Vám nebyl e-mail doručen, kontaktujte prosím sekretariák konference.

Platby v CZK

Komerční banka, a.s.
Na příkopě 33
114 07 Praha 1
Č.Ú: 4811530257/0100
Var. S: Byl Vám vygenerován při registraci.

Platby v EUR (zahraniční účastníci)

Komerční banka, a.s.
Na příkopě 33
114 07 Praha 1
Česká republika Č.Ú: 4845500267/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bank Code: 0100
Var. S: Byl Vám vygenerován při registraci.