EAN 2016 - Konference Experimentální analýza napětí

EAN 2016

30.5.-2.6.2016, Hotel Srní, Srní

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, pod záštitou rektora ZČU, z pověření ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

pořádá 54. ročník mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí".

Vědecký program konference:

  • Rozvoj experimentálních metod v mechanice a biomechanice
  • Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí strojních, stavebních a dalších konstrukcí.
  • Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických metod.
  • Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení.
  • Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů konstrukcí a zařízení.
  • Metody a prostředky výuky experimentálních metod.

Pozvánka

Pozvánku na konferenci si můžete prohlédnout také v pdf podobě.

Soutěž

V rámci konference bude probíhat soutěž mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) o nejlepší příspěvek.