Dynamika konstrukcí a mechatronika (3901T053)

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování v inženýrství je oslovit širší spektrum uchazečů o studium technického zaměření a uspokojit poptávku po absolventech tohoto typu. Program svými obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika a Výpočty a design navazuje na bakalářský studijní program Počítačové modelování v technice a vytváří ucelenou koncepci v oblasti počítačového modelování. Je navržen tak, aby umožnil úspěšné studium i absolventům dalších bakalářských oborů příbuzného zaměření.

Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, aplikované mechaniky, dynamiky konstrukcí a mechatroniky a výpočtů a designu. Zároveň podle oborů obsahuje bloky předmětů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, základů anato?mie a fyziologie, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, biomechaniky, biokybernetiky, lékařské elektroniky a modelování procesů v lidském organismu, Matematicke teorie kmitání, Mechaniky kontinua, Statistické mechanika Teorie řízení, Teorie systémů, konstrukce strojů a zařízení a konstruování s pomocí CAD systémů s ohledem na design, zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi Absolvent najde uplatnění dle oboru ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru, v oblastech lékařského vý?zkumu, v soudním lékařství, ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem nebo ve vzdělávacích institucích.