Aplikovaná mechanika (3901V003)

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Mechanika nebo příbuzných oborů mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika v oboru Aplikovaná mechanika v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky.

O absolventy této specializace projevují stále rostoucí zájem vývojová, výpočtová a výzkumná pracoviště průmyslových firem, vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR.