Výpočtová mechanika 2020

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Předběžný program konference bude zveřejněn později.

Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky