Výpočtová mechanika 2019

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Předběžný program konference lze nalézt zde.

Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky