Výpočtová mechanika 2022

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Předběžný program konference zatím není zveřejněn.

Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni | Fakulta aplikovaných věd | Katedra mechaniky